27 April 2019 | Norra fältet Karlstad

8km i I2-terrängen