22 April 2017 | Norra fältet Karlstad

8km i I2-terrängen